Vochtproblemen algemeen

LEKKE KELDERS

Het probleem bij kelders is dat men te maken heeft met hydrostatische (drukkend) water als oorzaak. Het water in de grond zal een constante druk binnen de muur uitoefenen en voortdurend vocht penetreren, totdat het er aan de binnenzijde uit komt. Heeft het water eenmaal zijn weg gevonden, dan zal met een minimale toevoer van water, de kelder weer gaan lekken. Is er ook nog eens sprake van voortdurende wisseling van relatieve vochtigheid, dan is het effect van verwering des te groter.

Specialisten van een bedrijf kunnen voor u het:

  • Probleem op sporen
  • Een analyse maken van het probleem
  • U adviseren hoe het probleem is op te lossen
  • U een kosten overzicht maken om het probleem te behandelen
  • In de offerte krijgt u een overzicht van materialen die gebruikt worden
  • Des gewenst kan het bedrijf tegen concurrerende prijzen het probleem voor u verhelpen
  • Al naar gelang de werkzaamheden krijgt u garantie op de behandeling

NATTE KRUIPRUIMTES

Uit het oogpunt van energiebesparing wordt er veel aandacht besteed aan het terugdringen van de luchtdoorlatendheid van de gevels. Met als gevolg dat de luchtdoorlatendheid van de vloer, een relatief groter aandeel van de luchtdoorlatendheid van het totale gebouw is gaan uitmaken. s de kruipruimte nu vochtig, dan kunnen er problemen ontstaan. Er bestaan voldoende mogelijkheden om problemen ten gevolge van vochtige kruipruimten op effectieve wijze te verhelpen. De keuze van de te treffen maatregelen hangt af van diverse factoren, waarbij de aard van de vloerconstructie steenachtig of hout meestal bepalend zijn.

Er zijn 2 soorten van maatregelen:
A. Maatregelen ter realisatie van een voldoende droog kruipruimteklimaat, (bronbestrijding)
– Extra kruipruimteventilatie.
– Drainage.
– Belemmering van de verdamping door middel van bodemafsluiters.

B. Maatregelen ter beperking van de lucht en dus vochtstroom uit de kruipruimte (blokkeren transportweg)
– Door middel van integrale vloerafdichting.
– Door middel van plaatselijke vloerafdichting.

Een specialist adviseert u graag of de aanwezigheid van een vochtige kruipruimte een rol speelt bij vochtproblemen in de woning. Zo kunt u voorkomen dat er kostbare maatregelen worden getroffen zonder dat de gewenste verbetering wordt gerealiseerd.

NATTE BUITEN MUREN

Doorslaande muren geven het vocht door aan de binnen muur waardoor deze vochtig wordt en zodoende minder isoleert. 3% vocht geeft 60% warmte – isolatie reductie. Vochtige muren brengen door de natuurlijke ventilatie, vochtige lucht in de woning. De muren blijven wel dampdoorlatend om een goede ventilatie van uw woning te garanderen. Het product is milieuvriendelijk, beschermt tegen zure regen, is bestand tegen UV straling en dekt de groei van algen en schimmels af.