Oorzaken

DE VOORNAAMSTE OORZAKEN VAN VOCHT

  • INDRINGING VAN DE REGEN
  • LEKKAGE VAN REGENWATER
  • VERVUILING DOOR OPEENHOPING TEGEN DE MUUR
  • OPTREKKEND VOCHT
  • CONDENSATIE
  • TE LANGE TIJD NIET GESTOOKT
  • BOSRIJKE OMGEVING
  • SLECHTE OF GEEN VENTILATIE